ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

มาดูขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ 8 ขั้นตอนง่ายๆ ดูภาพประกอบได้เลย ตั้งแต่ค้นหาเที่ยวรถ กรอกข้อมูลผู้โดยสาร เลือกที่นั่ง ชำระเงินค่าตั๋ว

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »VDO ขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์


วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

1. กรอกข้อมูล จุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันข้อมูลเที่ยวรถ

4. กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

7. ทำรายการจองตั๋วสำเร็จ