เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ชาญทัวร์

ชาญทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ ชั้น 3 ช่อง 114
โทร 02-618 7418 , 02-618 7419 , 086-304-7035 , 086-304-7030
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 042-460 205
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 042 110 198
จุดจอดโนนสูง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 095-649 2224
สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 042-110-231
จุดจอดโนนสะอาด จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 09-4285-3465
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 091-065-0702, 043-238-999
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านไผ่ ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 091-065-0710, 043-275-311
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 086-304-7026
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 084-084-3133, 044-272-151
จุดจอดวังน้อย จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 089-082-7686, 080-662-7562
สถานีเดินรถรังสิต ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 02-901-2439, 091-065-0700
จุดจอดพัทยา จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 038-719-090 , 091-065-0705
จุดจอดบ่อวิน จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 038-111-755
จุดจอดอ่าวอุดม จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 096-378-6557
จุดจอดชลบุรี จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 086-304-7036
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 033-650-701
จุดจอดเชียงยืน จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 064-325 1883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 082-005-3389, 089-416-7666
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 043-811-255
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สมเด็จ ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 089-987-1199, 043-010-295
จุดจอดกุสุมาลย์ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 084-933-5433
จุดจอดสว่างแดนดิน จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร -
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 094-2726370
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 042-512-229 , 087-236-5370
จุดจอดดอนโมง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 085-459-5045
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ภูเวียง ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 061-368-2478 , 093-658 1543
จุดจอดศรีบุญเรือง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 061-851-4585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 095-197-1938, 042-312-904
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 081-059-3043
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 093-505-0951
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฏร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 083-649-5689, 095-595-6391, 088-754-4300, 077-200-031
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 089-615-0999,084-740-6333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
โทร 088-771-4206

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ชาญทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:00 น. 21:30 ป.1 พิเศษ 665
18:30 น. 04:00 +1d ป.1 พิเศษ 665
18:30 น. 05:00 +1d ป.1 พิเศษ 665

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:00 น. 06:40 +1d ป.1 พิเศษ 1,030.75
18:30 น. 13:10 +1d ป.1 พิเศษ 1,030.75

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู

ค้นเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 08:30 +1d ป.1 พิเศษ 712.50

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - จุดจอดนาวัง

ค้นเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 10:00 +1d ป.1 พิเศษ 712.50

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ชาญทัวร์ ออฟฟิศขอนแก่น

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 16:45 ป.1 พิเศษ 427.5
20:00 น. 03:15 +1d ป.1 พิเศษ 427.5

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 16:30 ป.1 พิเศษ 427.5
20:00 น. 03:00 +1d ป.1 พิเศษ 427.5

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 20:30 ป.1 พิเศษ 570
20:00 น. 07:00 +1d ป.1 พิเศษ 570

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 19:30 ป.1 พิเศษ 522.50
20:00 น. 06:00 +1d ป.1 พิเศษ 522.50

จุดจอด อ.ภูเวียง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 10:00 +1d ป.1 พิเศษ 712.50

จุดจอด อ.ภูเวียง - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 09:00 +1d ป.1 พิเศษ 665

ชาญทัวร์ ออฟฟิศขอนแก่น - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 20:00 ป.1 พิเศษ 427.5
22:00 น. 07:00 +1d ป.1 พิเศษ 427.5
22:20 น. 04:30 +1d ป.1 พิเศษ 427.5

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:30 น. 11:00 +1d ป.1 พิเศษ 712.50
22:30 น. 12:00 +1d ป.1 พิเศษ 712.50
22:30 น. 10:00 +1d ป.1 พิเศษ 665

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:05 น. 20:00 ป.1 พิเศษ 427.5
22:05 น. 07:00 +1d ป.1 พิเศษ 427.5
22:30 น. 04:30 +1d ป.1 พิเศษ 427.5

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:30 น. 08:05 +1d ป.1 พิเศษ 665
22:30 น. 09:05 +1d ป.1 พิเศษ 665
22:30 น. 09:00 +1d ป.1 พิเศษ 617.50

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 11:00 +1d ป.1 พิเศษ 1,030.75
16:00 น. 12:00 +1d ป.1 พิเศษ 1,030.75
16:00 น. 12:00 +1d ป.1 864.50

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 08:05 +1d ป.1 พิเศษ 925.30
16:00 น. 09:05 +1d ป.1 พิเศษ 925.30
16:00 น. 09:05 +1d ป.1 807.50

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:00 +1d ป.1 พิเศษ 570
08:00 น. 20:00 ป.1 พิเศษ 570

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 10:00 +1d ป.1 พิเศษ 712.50

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 09:00 +1d ป.1 พิเศษ 665

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 20:00 ป.1 พิเศษ 522.50
20:00 น. 07:00 +1d ป.1 พิเศษ 522.50

จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:00 +1d ป.1 พิเศษ 617.50

จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 08:30 +1d ป.1 พิเศษ 665

จุดจอดพัทยา - จุดจอดนาวัง

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 10:00 +1d ป.1 พิเศษ 665

สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 เทศบาลสกลนคร - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:00 น. 08:05 +1d ป.1 พิเศษ 826.50
17:00 น. 09:05 +1d ป.1 พิเศษ 826.50
17:00 น. 09:05 +1d ป.1 807.50

ภาพเที่ยวรถ ชาญทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภูสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 - จุดจอดนาวังกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ชาญทัวร์ ออฟฟิศขอนแก่นกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)จุดจอด อ.ภูเวียง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2จุดจอด อ.ภูเวียง - จุดจอดพัทยาชาญทัวร์ ออฟฟิศขอนแก่น - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - จุดจอดพัทยาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - จุดจอดพัทยาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู - จุดจอดพัทยาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภูจุดจอดพัทยา - จุดจอดนาวังสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 เทศบาลสกลนคร - จุดจอดพัทยา

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »