ปิยะประเสริฐทัวร์

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
โทร 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
โทร 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
โทร 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
โทร 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
โทร 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
โทร 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
โทร 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร 074-311077

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ปิยะประเสริฐทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 05:30 +1d VIP 32 1,166
11:00 น. 05:30 +1d VIP 24 1,554

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 05:30 +1d VIP 32 1,247
09:30 น. 05:30 +1d VIP 24 1,663

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 10:30 +1d VIP 32 1,531
09:30 น. 10:30 +1d VIP 24 2,041

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 08:30 +1d VIP 32 1,405
09:30 น. 08:30 +1d VIP 24 1,873

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 06:30 +1d VIP 32 1,357
09:30 น. 06:30 +1d VIP 24 1,809

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 07:30 +1d VIP 32 1,357
09:30 น. 07:30 +1d VIP 24 1,809

จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 05:30 +1d VIP 32 1,384
07:00 น. 05:30 +1d VIP 24 1,859

จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 10:30 +1d VIP 32 1,678
07:00 น. 10:30 +1d VIP 32 2,237

จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 08:30 +1d VIP 32 1,552
07:00 น. 08:30 +1d VIP 24 2,069

จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 06:30 +1d VIP 32 1,504
07:00 น. 06:30 +1d VIP 24 2,005

จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 07:30 +1d VIP 32 1,504
07:00 น. 07:30 +1d VIP 24 2,005

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 05:3 +1d VIP 32 1,340
08:30 น. 05:3 +1d VIP 24 1,786

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 10:30 +1d VIP 32 1,621
08:30 น. 10:30 +1d VIP 24 2,162

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 08:30 +1d VIP 32 1,497
08:30 น. 08:30 +1d VIP 24 1,996

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 06:30 +1d VIP 32 1,447
08:30 น. 06:30 +1d VIP 24 1,929

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 07:30 +1d VIP 32 1,447
08:30 น. 07:30 +1d VIP 24 1,929

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:30 น. 02:00 +1d VIP 32 1,166
13:30 น. 02:00 +1d VIP 24 1,554

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:30 น. 04:00 +1d VIP 32 1,247
13:30 น. 04:00 +1d VIP 24 1,663

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:30 น. 08:00 +1d VIP 32 1,394
13:30 น. 08:00 +1d VIP 24 1,859

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:30 น. 06:30 +1d VIP 32 1,340
13:30 น. 06:30 +1d VIP 24 1,786

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 04:00 +1d VIP 32 1,531
08:00 น. 04:00 +1d VIP 24 2,041

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 08:00 +1d VIP 32 1,678
08:00 น. 08:00 +1d VIP 24 2,237

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 06:30 +1d VIP 32 1,621
08:00 น. 06:30 +1d VIP 24 2,162

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 04:00 +1d VIP 32 1,405
10:00 น. 04:00 +1d VIP 24 1,873

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 08:00 +1d VIP 32 1,552
10:00 น. 08:00 +1d VIP 24 2,022

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 06:30 +1d VIP 32 1,497
10:00 น. 06:30 +1d VIP 24 1,996

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:30 น. 04:00 +1d VIP 32 1,357
11:30 น. 04:00 +1d VIP 24 1,809

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:30 น. 08:00 +1d VIP 32 1,504
11:30 น. 08:00 +1d VIP 24 2,005

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:30 น. 06:30 +1d VIP 32 1,447
11:30 น. 06:30 +1d VIP 24 1,929

ภาพเที่ยวรถ ปิยะประเสริฐทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - จุดจอดแยกกุมภวาปีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 439

Filename: main/bus_view.php

Line Number: 109จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬจุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายจุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - จุดจอดแยกกุมภวาปีจุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - จุดจอดแยกกุมภวาปีสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 76

Filename: main/bus_view.php

Line Number: 109สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - จุดจอดบ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »