เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ศรีทะวงศ์ทัวร์

ศรีทะวงศ์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) ช่องจำหน่ายตั๋วศรีทะวงศ์ทัวร์
โทร 053-244713
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 20/21/32
โทร 097-065-6343

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ศรีทะวงศ์ทัวร์

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 18:00 ป.1 594
12:00 น. 23:00 ป.1 594
19:00 น. 06:00 +1d ป.1 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 19:30 ป.1 594
18:00 น. 05:00 +1d ป.1 594
19:30 น. 06:30 +1d ป.1 594

ภาพเที่ยวรถ ศรีทะวงศ์ทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »