เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - สวัสดีทั่วไทย

สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 8
โทร 08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
โทร 08-2398-1777

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สวัสดีทั่วไทย

จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:45 น. 06:20 +1d ม.4 ก 1,288
15:45 น. 06:20 +1d ป.1 966

จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:45 น. 07:00 +1d ม.4 ก 1,288
15:45 น. 07:00 +1d ป.1 966

จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:45 น. 08:00 +1d ม.4 ก 1,288
15:45 น. 08:00 +1d ป.1 966

จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:45 น. 03:50 +1d ม.4 ก 1,011
15:45 น. 03:50 +1d ป.1 758

จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - จุดจอด อ.หลังสวน

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:45 น. 01:30 +1d ม.4 ก 784
15:45 น. 01:30 +1d ป.1 588

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 06:20 +1d ม.4 ก 1,288
15:00 น. 06:20 +1d ป.1 966

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 07:00 +1d ม.4 ก 1,288
15:00 น. 07:00 +1d ป.1 966

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 08:00 +1d ม.4 ก 1,288
15:00 น. 08:00 +1d ป.1 966

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 03:50 +1d ม.4 ก 1,011
15:00 น. 03:50 +1d ป.1 758

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - จุดจอด อ.หลังสวน

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 01:30 +1d ม.4 ก 784
15:00 น. 01:30 +1d ป.1 588

จุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 06:20 +1d ม.4 ก 1,288
15:30 น. 06:20 +1d ป.1 966

จุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 07:00 +1d ม.4 ก 1,288
15:30 น. 07:00 +1d ป.1 966

จุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 08:00 +1d ม.4 ก 1,288
15:30 น. 08:00 +1d ป.1 966

จุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 03:50 +1d ม.4 ก 1,011
15:30 น. 03:50 +1d ป.1 758

จุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - จุดจอด อ.หลังสวน

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 01:30 +1d ม.4 ก 784
15:30 น. 01:30 +1d ป.1 588

ภาพเที่ยวรถ สวัสดีทั่วไทย ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงาจุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอยจุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2จุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟจุดจอดคลินิกเด็กหมอลือชัย - จุดจอด อ.หลังสวนสำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงาสำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอยสำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟสำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) - จุดจอด อ.หลังสวนจุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงาจุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอยจุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2จุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟจุดจอดอ่าวอุดม (สี่แยกไฟแดงอ่าวอุดม) - จุดจอด อ.หลังสวน

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »