เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - สวัสดีสุรินทร์

สวัสดีสุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
โทร 0-2936-9994,061-6476999
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
โทร 061-6476888,044-530099

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สวัสดีสุรินทร์

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนางรอง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:45 น. 17:15 ม.4 พ 428
21:45 น. 02:15 +1d ม.4 พ 428

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดประโคนชัย

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:45 น. 17:35 ม.4 พ 428
21:45 น. 02:35 +1d ม.4 พ 428

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองกี่

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:45 น. 16:45 ม.4 พ 428
21:45 น. 01:45 +1d ม.4 พ 428

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ห้วยทับทัน

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:45 น. 04:35 +1d ม.4 พ 490

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:45 น. 04:40 +1d ม.4 พ 529

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดยางชุมน้อย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:45 น. 05:15 +1d ม.4 พ 557

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:45 น. 04:50 +1d ม.4 พ 529

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศีขรภูมิ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:45 น. 03:55 +1d ม.4 พ 460

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สำโรงทาบ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:45 น. 04:15 +1d ม.4 พ 490

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปราสาท

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:45 น. 16:45 ม.4 พ 428
21:45 น. 02:45 +1d ม.4 พ 428

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:45 น. 17:15 ม.4 พ 428
21:45 น. 03:30 +1d ม.4 พ 428

จุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 15:15 ม.4 พ 428
22:05 น. 03:45 +1d ม.4 พ 428

จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 03:45 +1d ม.4 พ 529

จุดจอดยางชุมน้อย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:45 +1d ม.4 พ 557

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:45 +1d ม.4 พ 529

จุดจอดปราสาท - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:15 น. 15:15 ม.4 พ 42

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:45 น. 15:15 ม.4 พ 428

ภาพเที่ยวรถ สวัสดีสุรินทร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนางรองกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดประโคนชัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองกี่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ห้วยทับทันกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดยางชุมน้อยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศีขรภูมิกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สำโรงทาบกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปราสาทกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์จุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดยางชุมน้อย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดปราสาท - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »