เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร 0-2537-8611,0-2936-3001
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร 087-2208994

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สวัสดีอีสาน

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด เขาสวนกวาง

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:00 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:15 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:00 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 03:40 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ภูเวียง

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 01:49 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 03:19 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดน้ำพอง

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 00:45 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:00 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 02:45 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 03:25 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.โซ่พิสัย

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:55 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บุ้งคล้า

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 07:10 +1d ม.4 พ 769

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.พรเจริญ

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:55 +1d ม.4 พ 693
20:55 น. 07:35 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศรีวิไล

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:05 +1d ม.4 พ 710
20:55 น. 07:45 +1d ม.4 พ 710

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดไคสี

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:15 +1d ม.4 พ 735
21:00 น. 07:40 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดชัยพร

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:55 +1d ม.4 พ 769

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดโนนสมบูรณ์

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:15 +1d ม.4 พ 735
20:55 น. 07:55 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านคำแก้ว

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 693
20:55 น. 06:55 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านสะง้อ

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:20 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:25 +1d ม.4 พ 693
20:55 น. 07:05 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:15 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านหอคำ

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:05 +1d ม.4 พ 735
21:00 น. 07:20 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปากคาด

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:45 +1d ม.4 พ 685
21:00 น. 07:00 +1d ม.4 พ 685

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:35 +1d ม.4 พ 735
19:45 น. 06:35 +1d ม.4 พ 735
20:55 น. 08:15 +1d ม.4 พ 735
21:00 น. 08:00 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บ้านม่วง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:30 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:50 +1d ม.4 พ 622

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดเรือคำ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:20 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดโคกสี

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:55 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านโคกคอน

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:55 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านดงบัง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:00 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านต้าย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:45 +1d ม.4 พ 622

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านเหล่า

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:05 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองแวง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:10 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:55 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:35 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.โพนพิสัย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:15 +1d ม.4 พ 643
21:00 น. 06:20 +1d ม.4 พ 643

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.รัตนวาปี

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:30 +1d ม.4 พ 685
21:00 น. 06:40 +1d ม.4 พ 685

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สังคม

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:59 +1d ม.4 พ 664

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:35 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:15 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านเซิม

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:45 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:25 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านน้ำเป

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:35 +1d ม.4 พ 685

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 04:45 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 05:50 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดกระสู้

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 05:29 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดดินจี่

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 05:19 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนาคำไฮ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:19 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 05:09 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนาด่าน

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 06:19 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกข้าวสาร

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:29 +1d ม.4 พ 599

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดสุวรรณคูหา

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:19 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 04:39 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด โนนสะอาด

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:15 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:30 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:15 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 03:55 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ห้วยเกิ้ง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:25 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:40 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:05 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.นายูง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:39 +1d ม.4 พ 655

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.น้ำโสม

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:09 +1d ม.4 พ 641

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บ้านดุง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:05 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:45 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บ้านผือ

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:39 +1d ม.4 พ 599

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หนองหาน

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:25 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:30 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:05 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดจิก

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:45 +1d ม.4 พ 622

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดคอนสาย

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:05 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:10 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:45 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดทุ่งใหญ่

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:45 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:25 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:49 +1d ม.4 พ 641

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านก้อง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:19 +1d ม.4 พ 655

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านนาคำน้อย

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:29 +1d ม.4 พ 655

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านนาต้อง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:49 +1d ม.4 พ 664

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:35 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 03:15 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:45 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:15 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 04:20 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:59 +1d ม.4 พ 641

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:45 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:50 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:25 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองบัวแดง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:15 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:20 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:55 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองเม็ก

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:35 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:40 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:15 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองแวงใหญ่

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:55 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:05 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:35 +1d ม.4 พ 603

จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอด อ.บุ้งคล้า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 769

จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693
17:50 น. 04:00 +1d ม.4 พ 693

จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 710
17:30 น. 04:00 +1d ม.4 พ 710

จุดจอดไคสี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดชัยพร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 04:15 +1d ม.4 พ 769

จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 735
17:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693
18:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 693

จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:25 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693
17:55 น. 04:00 +1d ม.4 พ 693

จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:55 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:45 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดปากคาด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:15 +1d ม.4 พ 685

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 03:30 +1d ม.4 พ 735
17:00 น. 04:00 +1d ม.4 พ 735
17:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 622

จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดโคกสี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:35 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:35 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:10 น. 03:30 +1d ม.4 พ 622

จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:25 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:30 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:40 น. 04:15 +1d ม.4 พ 643

จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 685

จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:50 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:40 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 04:15 +1d ม.4 พ 685

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:15 +1d ม.4 พ 603

จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:50 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:20 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
20:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 622

จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603

จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:30 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:50 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603

จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:50 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

ภาพเที่ยวรถ สวัสดีอีสาน ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด เขาสวนกวางกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ภูเวียงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดน้ำพองกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.โซ่พิสัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บุ้งคล้ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.พรเจริญกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศรีวิไลกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดไคสีกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดชัยพรกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดโนนสมบูรณ์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านคำแก้วกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านสะง้อกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านหนองหัวช้างกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลืองกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านหอคำกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปากคาดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บ้านม่วงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สว่างแดนดินกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดเรือคำกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดโคกสีกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านโคกคอนกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านดงบังกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านต้ายกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านเหล่ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองแวงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.โพนพิสัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.รัตนวาปีกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สังคมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านคำปะกั้งกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านเซิมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านน้ำเปกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดกระสู้กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดดินจี่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนาคำไฮกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนาด่านกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกข้าวสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดสุวรรณคูหากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภูกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด โนนสะอาดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ห้วยเกิ้งกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.นายูงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.น้ำโสมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บ้านดุงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บ้านผือกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หนองหานกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกุดจิกกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดคอนสายกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดทุ่งใหญ่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านกลางใหญ่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านก้องกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านนาคำน้อยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านนาต้องกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกกุมภวาปีกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกสามเหลี่ยมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองบัวแดงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองเม็กกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองแวงใหญ่จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.บุ้งคล้า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดไคสี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดชัยพร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดปากคาด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดโคกสี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »