เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - สหมิตรอุบล

สหมิตรอุบล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 088-3788643
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 063-6634821
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 098-5318652
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 084-7868865
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 099-2277200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 089-2785909

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สหมิตรอุบล

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:45 น. 10:00 รถตู้ 220
07:30 น. 11:45 มินิบัส 220
08:30 น. 12:45 รถตู้ 220
09:30 น. 13:45 รถตู้ 220
12:30 น. 16:45 รถตู้ 220
15:00 น. 19:15 รถตู้ 220

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:45 น. 14:25 ป.1 373
07:30 น. 16:10 ป.1 373

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:30 น. 11:00 รถตู้ 220
09:00 น. 13:30 รถตู้ 220
11:00 น. 15:30 รถตู้ 220
12:45 น. 17:15 รถตู้ 220
14:00 น. 18:30 รถตู้ 220
15:00 น. 19:30 รถตู้ 220

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:40 น. 11:05 รถตู้ 247
15:15 น. 19:40 รถตู้ 247

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:45 ป.1 373
09:30 น. 17:45 ป.1 373

ภาพเที่ยวรถ สหมิตรอุบล ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนครสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »