เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - เชิดชัยทัวร์

เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 14,15,16,25,31,49
โทร 061-023-9292, 084-982-7410
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-377-3311,090-926-0144
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชานชาลาที่ 17
โทร 088-377-3322, 095-871-3122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 092-143-7040
จุดจอดลำปลายมาศ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 093-532-5566
จุดจอดกระสัง(แยกระกา) จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-660-0878,094-152-2559
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 091-017-8415,061-023-9292
จุดจอดศีขรภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-067-2035,088-711-1384
จุดจอดสำโรงทาบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 094-541-0757
จุดจอดห้วยทับทัน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-932-4747,045-699-017
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-165-8987,095-155-6946
จุดจอดยางชุมน้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 084-089-6355
จุดจอดหนองขุ่น จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-499-8607,086-499-8603
จุดจอดม่วงสามสิบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-479-8409,061-942-1717
จุดจอดสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-661-9131
จุดจอดขุขันธ์ เก่า จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-645-8250,085-479-8407
จุดจอดขุขันธ์ ใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-885-3210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-579-3458,061-023-9292
จุดจอดกาบเชิง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 084-961-4257,061-023-9292
จุดจอดแนงมุด จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-298-9598
จุดจอดพนมดงรัก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-012-8151,093-238-34451
จุดจอดประโคนชัย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 092-863-8423,061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-817-3760
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-634-2448
จุดจอดห้วยสะแบก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 063-072-4548
จุดจอดเสนานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-636-1963
จุดจอดเลิงนกทา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 087-779-9511
จุดจอดนิมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 089-841-6617
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 064-592-9513
จุดจอดปทุมวงศา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-131-9496
จุดจอดหนองผือ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-976-2731
จุดจอดเขมราฐ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-479-8401
จุดจอดสว่างแดนดิน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 099-170-7887
จุดจอดดอนเขือง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-048-7457
จุดจอดพังโคน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 099-565-5184
จุดจอดพรรณานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 065-087-4472
จุดจอดดงมะไฟ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-462-4578
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-925-8333
จุดจอดน้ำปลีก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-114-2058
จุดจอดลืออำนาจ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-246-1051
จุดจอดพนา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-336-5635
จุดจอดตระการ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-955-0848
จุดจอดศรีเมืองใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-610-8186
จุดจอดโขงเจียม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-406-1124
จุดจอดโนนสะอาด จุดจำหน่ายตั๋วโนนสะอาด
โทร 080-662-4825
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 097-252-5012
จุดจอดน้ำสวย จุดจำหน่ายตั๋วน้ำสวย
โทร 098-516-8436
จุดจอดหนองสองห้อง จุดจำหน่ายตั๋วหนองสองห้อง
โทร 061-819-2243
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 097-945-9535, 080-163-7565
จุดจอดกุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วกุดชุม
โทร 082-991-9837
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 096-648-8219
จุดจอดทรายมูล จุดจำหน่ายตั๋วทรายมูล
โทร 098-882-4965
จุดจอดเกษตรวิสัย จุดจำหน่ายตั๋วเกษตรวิสัย
โทร 089-949-5558
จุดจอดสุวรรณภูมิ จุดหน่ายตั๋วสุวรรณภูมิ
โทร 094-282-0235
จุดจอดคำเตย จุดจำหน่ายตั๋วตำเตย
โทร 081-718-9345
เชิดชัยทัวร์ ภาคเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 055-986311
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-1944256,081-6748724
จุดจอด ม.นเรศวร จุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
โทร 086-9335695
จุดจอดวัดโสถ์ จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
โทร 085-2940690
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 055-403717
จุดจอดสลกบาตร จุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
โทร 094-7611986
จุดจอดคลองขลุง จุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
โทร 086-9334688
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 094-7122646
จุดจอดวังเจ้า จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
โทร 086-4170447
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-9473206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 089-7089448
จุดจอดตากฟ้า จุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
โทร 096-8501436
จุดจอดไพรศาลี จุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
โทร 083-4894197
จุดจอดหนองบัว จุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
โทร 087-2002825
จุดจอดเขาทราย จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
โทร 081-4756208
จุดจอดทับคล้อ จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
โทร 081-4756208
จุดจอดตะพานหิน จุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
โทร 088-8444244
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-5549235
จุดจอด ม.พะเยา1 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน
โทร 061-8107963
จุดจอด ม.พะเยา2 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างบ้านพักสุริยะ
โทร 088-4167488
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-0361092
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-9502982
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-0525455
จุดจอดพรานกระต่าย จุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
โทร 063-4831816
จุดจอดคีรีมาศ จุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
โทร 099-2433879,096-8539695
จุดจอดศรีสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
โทร 099-4235854
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 091-8606090
จุดจอดสวรรคโลก จุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
โทร 089-7041247
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
โทร 061-303434

 

เชิดชัยทัวร์ ภาคตะวันออก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 02-391-2804
จุดจอดบางแก้ว จุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว
โทร 099-020-8920, 081-806-9799
จุดจอดบางพลี จุดจำหน่ายตั๋วบางพลี
โทร 081-412-5299
จุดจอดชลบุรี จุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี
โทร 038-147-290

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว เชิดชัยทัวร์

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 01:34 +1d ป.1 380
20:30 น. 03:04 +1d ป.1 380

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก)

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:00 +1d ป.1 671

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดห้วยไคร้

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:15 +1d ป.1 698

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:30 +1d ป.1 698

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 06:10 +1d ป.1 594

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สามเงา

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 03:00 +1d ป.1 432

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดป้อมบ้านตาก

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 02:10 +1d ป.1 432

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 01:50 +1d ป.1 362

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 17:30 ป.1 452
20:00 น. 04:00 +1d ป.1 452

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:20 +1d ป.1 675

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 07:50 +1d ป.1 576

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 08:15 +1d ป.1 650

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท)

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:15 ป.1 232
05:00 น. 08:15 ป.1 232
06:00 น. 09:15 ป.1 232
07:00 น. 10:15 ป.1 232
08:00 น. 11:15 ป.1 232
09:00 น. 12:15 ป.1 232
10:00 น. 13:15 ป.1 232
11:00 น. 14:15 ป.1 232
12:00 น. 15:15 ป.1 232
13:00 น. 16:15 ป.1 232
14:00 น. 17:15 ป.1 232
15:00 น. 18:15 ป.1 232
16:00 น. 19:15 ป.1 232
17:00 น. 20:15 ป.1 232
18:00 น. 21:15 ป.1 232
19:00 น. 22:15 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สีคิ้ว

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:00 ป.1 232
05:00 น. 08:00 ป.1 232
06:00 น. 09:00 ป.1 232
07:00 น. 10:00 ป.1 232
08:00 น. 11:00 ป.1 232
09:00 น. 12:00 ป.1 232
10:00 น. 13:00 ป.1 232
11:00 น. 14:00 ป.1 232
12:00 น. 15:00 ป.1 232
13:00 น. 16:00 ป.1 232
14:00 น. 17:00 ป.1 232
15:00 น. 18:00 ป.1 232
16:00 น. 19:00 ป.1 232
17:00 น. 20:00 ป.1 232
18:00 น. 21:00 ป.1 232
19:00 น. 22:00 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเดอะมอล์โคราช

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:35 ป.1 232
05:00 น. 08:35 ป.1 232
06:00 น. 09:35 ป.1 232
07:00 น. 10:35 ป.1 232
08:00 น. 11:35 ป.1 232
09:00 น. 12:35 ป.1 232
10:00 น. 13:35 ป.1 232
11:00 น. 14:35 ป.1 232
12:00 น. 15:35 ป.1 232
13:00 น. 16:35 ป.1 232
14:00 น. 17:35 ป.1 232
15:00 น. 18:35 ป.1 232
16:00 น. 19:35 ป.1 232
17:00 น. 20:35 ป.1 232
18:00 น. 21:35 ป.1 232
19:00 น. 22:35 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดเซฟวัน

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:30 ป.1 232
05:00 น. 08:30 ป.1 232
06:00 น. 09:30 ป.1 232
07:00 น. 10:30 ป.1 232
08:00 น. 11:30 ป.1 232
09:00 น. 12:30 ป.1 232
10:00 น. 13:30 ป.1 232
11:00 น. 14:30 ป.1 232
12:00 น. 15:30 ป.1 232
13:00 น. 16:30 ป.1 232
14:00 น. 17:30 ป.1 232
15:00 น. 18:30 ป.1 232
16:00 น. 19:30 ป.1 232
17:00 น. 20:30 ป.1 232
18:00 น. 21:30 ป.1 232
19:00 น. 22:30 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราช

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:38 ป.1 232
05:00 น. 08:38 ป.1 232
06:00 น. 09:38 ป.1 232
07:00 น. 10:38 ป.1 232
08:00 น. 11:38 ป.1 232
09:00 น. 12:38 ป.1 232
10:00 น. 13:38 ป.1 232
11:00 น. 14:38 ป.1 232
12:00 น. 15:38 ป.1 232
13:00 น. 16:38 ป.1 232
14:00 น. 17:38 ป.1 232
15:00 น. 18:38 ป.1 232
16:00 น. 19:38 ป.1 232
17:00 น. 20:38 ป.1 232
18:00 น. 21:38 ป.1 232
19:00 น. 22:38 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวด

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:20 ป.1 232
05:00 น. 08:20 ป.1 232
06:00 น. 09:20 ป.1 232
07:00 น. 10:20 ป.1 232
08:00 น. 11:20 ป.1 232
09:00 น. 12:20 ป.1 232
10:00 น. 13:20 ป.1 232
11:00 น. 14:20 ป.1 232
12:00 น. 15:20 ป.1 232
13:00 น. 16:20 ป.1 232
14:00 น. 17:20 ป.1 232
15:00 น. 18:20 ป.1 232
16:00 น. 19:20 ป.1 232
17:00 น. 20:20 ป.1 232
18:00 น. 21:20 ป.1 232
19:00 น. 22:20 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 08:10 ป.1 232
05:00 น. 09:10 ป.1 232
06:00 น. 10:10 ป.1 232
07:00 น. 11:10 ป.1 232
08:00 น. 12:10 ป.1 232
09:00 น. 13:10 ป.1 232
10:00 น. 14:10 ป.1 232
11:00 น. 15:10 ป.1 232
12:00 น. 16:10 ป.1 232
13:00 น. 17:10 ป.1 232
14:00 น. 18:10 ป.1 232
15:00 น. 19:10 ป.1 232
16:00 น. 20:10 ป.1 232
17:00 น. 21:10 ป.1 232
18:00 น. 22:10 ป.1 232
19:00 น. 23:10 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 08:00 ป.1 232
05:00 น. 09:00 ป.1 232
06:00 น. 10:00 ป.1 232
07:00 น. 11:00 ป.1 232
08:00 น. 12:00 ป.1 232
09:00 น. 13:00 ป.1 232
10:00 น. 14:00 ป.1 232
11:00 น. 15:00 ป.1 232
12:00 น. 16:00 ป.1 232
13:00 น. 17:00 ป.1 232
14:00 น. 18:00 ป.1 232
15:00 น. 19:00 ป.1 232
16:00 น. 20:00 ป.1 232
17:00 น. 21:00 ป.1 232
18:00 น. 22:00 ป.1 232
19:00 น. 23:00 ป.1 232

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอเซกา

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 07:25 +1d ป.1 619

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตำบลบึงโขงหลง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 07:35 +1d ป.1 626

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านดงบัง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 08:00 +1d ป.1 650

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ลำปลายมาศ

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:19 ป.1 333

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกระสัง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:35 ป.1 374

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนางรอง

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 13:06 ป.1 367
20:15 น. 00:56 +1d ป.1 367

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดประโคนชัย

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 13:47 ป.1 367
20:15 น. 01:26 +1d ป.1 367

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:50 ป.1 333

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ติดหอนัมเบอร์วัน)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 03:15 +1d ป.1 576

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 03:15 +1d ป.1 576

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 03:30 +1d ป.1 576

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:00 น. 17:40 ป.1 299

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 17:00 ป.1 320
12:30 น. 19:15 ป.1 320
20:00 น. 02:30 +1d ป.1 320

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:30 น. 19:00 ป.1 320

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บรบือ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:00 +1d ป.1 380

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 01:45 +1d ป.1 349
19:30 น. ป.1 349
20:30 น. 02:54 +1d ป.1 349

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:30 +1d ป.1 400

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:00 +1d ป.1 565

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:35 +1d ป.1 558
20:30 น. 07:00 +1d ป.1 513

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 05:05 +1d ป.1 558
20:30 น. 07:30 +1d ป.1 535

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.คำเตย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 06:25 +1d ป.1 497

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 06:00 +1d ป.1 472

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:40 +1d ป.1 457

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ป่าติ้ว

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 03:15 +1d ป.1 486
19:30 น. 03:37 +1d ป.1 443
20:30 น. 04:30 +1d ป.1 486

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 06:00 +1d ป.1 526

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเลิงนกทา

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:15 +1d ป.1 517
20:30 น. 06:25 +1d ป.1 497

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 03:01 +1d ป.1 443
19:30 น. 03:16 +1d ป.1 443
20:30 น. 04:16 +1d ป.1 443

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หนองพอก

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ป.1 496

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเกษตรวิสัย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 01:49 +1d ป.1 380
19:30 น. 02:04 +1d ป.1 380
20:30 น. 03:14 +1d ป.1 380
20:30 น. 04:00 +1d ป.1 380

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:00 +1d ป.1 432

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:45 +1d ป.1 496

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 02:55 +1d ป.1 403
19:30 น. 02:34 +1d ป.1 403
20:30 น. 03:44 +1d ป.1 403
20:30 น. 04:40 +1d ป.1 403

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - เกาะคา

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 04:20 +1d ป.1 511

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 03:20 +1d ป.1 511

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 03:10 +1d ป.1 511

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เถิน

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 02:30 +1d ป.1 432

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดดอยติ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 05:20 +1d ป.1 594

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ห้วยทับทัน

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:11 ป.1 454

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:29 ป.1 463

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดยางชุมน้อย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 17:04 ป.1 477

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - บ้านเมืองน้อย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 17:50 ป.1 497

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:37 ป.1 463

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีเดินรถขุขันธ์

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 02:05 +1d ป.1 418

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.พรรณานิคม

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:12 +1d ป.1 599

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 06:15 +1d ป.1 576

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:54 +1d ป.1 558

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอคำตากล้า

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 06:45 +1d ป.1 598

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 06:00 +1d ป.1 553

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 05:30 +1d ป.1 553

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดดงมะไฟ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:19 +1d ป.1 599

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดพังโคน

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:55 +1d ป.1 558

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:07 +1d ป.1 675

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านดอนเขือง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:15 +1d ป.1 558

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านท่าแร่

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:00 +1d ป.1 675

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:30 +1d ป.1 599

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศรีสัชนาลัย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:30 น. 19:40 ป.1 432

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:30 น. 19:00 ป.1 378

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศีขรภูมิ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:42 ป.1 454

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สำโรงทาบ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:00 ป.1 454

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกาบเชิง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:32 ป.1 396

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแนงมุด

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:01 ป.1 396

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปราสาท

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 02:13 +1d ป.1 367

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดพนมดงรัก

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:41 ป.1 367

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดสังขะ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 01:55 +1d ป.1 418

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:14 ป.1 374

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตำบลหนองสองห้อง

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 06:30 +1d ป.1 515

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดน้ำสวย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:40 +1d ป.1 515

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 07:00 +1d ป.1 515

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.น้ำปลีก

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 03:54 +1d ป.1 486

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.เสนางคนิคม

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:05 +1d ป.1 517

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หัวตะพาน

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 04:15 +1d ป.1 486

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:25 +1d ป.1 544

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 04:37 +1d ป.1 520

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 03:39 +1d ป.1 486
20:30 น. 04:54 +1d ป.1 486

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 04:41 +1d ป.1 520

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด โนนสะอาด

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 03:40 +1d ป.1 473

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด บ้านคำยาง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:40 +1d ป.1 500

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หนองหาน

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:55 +1d ป.1 558

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอวังสามหมอ

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:25 +1d ป.1 497

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอศรีธาตุ

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:05 +1d ป.1 386

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:34 +1d ป.1 558
20:30 น. 04:10 +1d ป.1 558

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองเม็ก

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:06 +1d ป.1 558

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:20 +1d ป.1 473

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 18:00 ป.1 405
11:30 น. 21:00 ป.1 461

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เขมราฐ

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:58 +1d ป.1 544

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.โขงเจียม

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:43 +1d ป.1 589

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 04:27 +1d ป.1 560

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดม่วงสามสิบ

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 03:15 +1d ป.1 571

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองขุ่น

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 03:35 +1d ป.1 571

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองผือ

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:30 +1d ป.1 544

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 03:05 +1d ป.1 544

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 04:49 +1d ป.1 538

จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 06:30 +1d ป.1 671

จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:45 น. 06:30 +1d ป.1 698

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 06:30 +1d ป.1 650

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 06:30 +1d ป.1 698

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 18:00 ป.1 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 18:00 ป.1 452
20:20 น. 05:20 +1d ป.1 452

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:19 +1d ป.1 675

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 06:00 +1d ป.1 576

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:00 น. 05:00 +1d ป.1 650

จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:30 น. 08:00 ป.1 232
05:30 น. 09:00 ป.1 232
06:30 น. 10:00 ป.1 232
07:30 น. 11:00 ป.1 232
08:30 น. 12:00 ป.1 232
09:30 น. 13:00 ป.1 232
10:30 น. 14:00 ป.1 232
11:30 น. 15:00 ป.1 232
12:30 น. 16:00 ป.1 232
13:30 น. 17:00 ป.1 232
14:30 น. 18:00 ป.1 232
15:30 น. 19:00 ป.1 232
16:30 น. 20:00 ป.1 232
17:30 น. 21:00 ป.1 232
18:30 น. 22:00 ป.1 232
19:30 น. 23:00 ป.1 232

จุดจอด อ.สีคิ้ว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:45 น. 08:00 ป.1 232
05:45 น. 09:00 ป.1 232
06:45 น. 10:00 ป.1 232
07:45 น. 11:00 ป.1 232
08:45 น. 12:00 ป.1 232
09:45 น. 13:00 ป.1 232
10:45 น. 14:00 ป.1 232
11:45 น. 15:00 ป.1 232
12:45 น. 16:00 ป.1 232
13:45 น. 17:00 ป.1 232
14:45 น. 18:00 ป.1 232
15:45 น. 19:00 ป.1 232
16:45 น. 20:00 ป.1 232
17:45 น. 21:00 ป.1 232
18:45 น. 22:00 ป.1 232
19:45 น. 23:00 ป.1 232

จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
00:00 น. 04:00 ป.1 232

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:10 น. 08:00 ป.1 232
05:10 น. 09:00 ป.1 232
06:10 น. 10:00 ป.1 232
07:10 น. 11:00 ป.1 232
08:10 น. 12:00 ป.1 232
09:10 น. 13:00 ป.1 232
10:10 น. 14:00 ป.1 232
11:10 น. 15:00 ป.1 232
12:10 น. 16:00 ป.1 232
13:10 น. 17:00 ป.1 232
14:10 น. 18:00 ป.1 232
15:10 น. 19:00 ป.1 232
16:10 น. 20:00 ป.1 232
17:10 น. 21:00 ป.1 232
18:10 น. 22:00 ป.1 232
19:10 น. 23:00 ป.1 232

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 08:00 ป.1 232
05:00 น. 09:00 ป.1 232
06:00 น. 10:00 ป.1 232
07:00 น. 11:00 ป.1 232
08:00 น. 12:00 ป.1 232
09:00 น. 13:00 ป.1 232
10:00 น. 14:00 ป.1 232
11:00 น. 15:00 ป.1 232
12:00 น. 16:00 ป.1 232
13:00 น. 17:00 ป.1 232
14:00 น. 18:00 ป.1 232
15:00 น. 19:00 ป.1 232
16:00 น. 20:00 ป.1 232
17:00 น. 21:00 ป.1 232
18:00 น. 22:00 ป.1 232
19:00 น. 23:00 ป.1 232

จุดจอด อำเภอเซกา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:50 น. 05:00 +1d ป.1 619

จุดจอดตำบลบึงโขงหลง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:40 น. 05:00 +1d ป.1 626

จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:15 น. 05:00 +1d ป.1 650

จุดจอดบ้านหนองหิ้ง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 05:00 +1d ป.1 600

จุดจอดนางรอง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:49 น. 14:08 ป.1 367
23:30 น. 04:00 +1d ป.1 367

จุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:10 น. 14:08 ป.1 367
22:50 น. 04:00 +1d ป.1 367

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:15 น. 19:00 ป.1 333

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 06:30 +1d ป.1 576

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:50 น. 15:00 ป.1 299

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 23:15 ป.1 320
21:30 น. 04:00 +1d ป.1 320
23:00 น. 05:30 +1d ป.1 320

จุดจอด อ.บรบือ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
22:00 น. 05:00 +1d ป.1 380

จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:53 น. 02:30 +1d ป.1 349
21:13 น. 03:50 +1d ป.1 349

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:10 น. 05:00 +1d ป.1 400

จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 05:00 +1d ป.1 565

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 03:50 +1d ป.1 558
19:30 น. 06:00 +1d ป.1 535

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:50 +1d ป.1 558
19:00 น. 06:00 +1d ป.1 535

จุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 06:00 +1d ป.1 497

จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:40 น. 06:00 +1d ป.1 472

จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:50 น. 06:00 +1d ป.1 451

จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 02:30 +1d ป.1 486
19:58 น. 03:50 +1d ป.1 486

จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 05:00 +1d ป.1 526

จุดจอดเลิงนกทา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:40 น. 03:50 +1d ป.1 517
20:00 น. 06:00 +1d ป.1 497

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:24 น. 02:30 +1d ป.1 443
20:04 น. 03:50 +1d ป.1 443
21:00 น. 06:00 +1d ป.1 443

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:10 น. 07:50 ป.1 160

จุดจอด อ.หนองพอก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ป.1 491

จุดจอดเกษตรวิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:36 น. 02:30 +1d ป.1 380
21:16 น. 03:50 +1d ป.1 380
22:30 น. 06:00 +1d ป.1 380

จุดจอดเกษตรวิสัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:50 ป.1 225

จุดจอดเกษตรวิสัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

ค้นเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 05:10 ป.1 77

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:00 +1d ป.1 432

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:00 +1d ป.1 470

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:56 น. 02:30 +1d ป.1 403
21:00 น. 03:50 +1d ป.1 403
22:10 น. 06:00 +1d ป.1 423

จุดจอด อ.ห้วยทับทัน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:40 น. 19:00 ป.1 454

จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 19:00 ป.1 463

บ้านเมืองน้อย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 19:00 ป.1 497

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 19:00 ป.1 463

สถานีเดินรถขุขันธ์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:00 +1d ป.1 418

จุดจอด บ้านโนนอุดม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:16 น. 05:00 +1d ป.1 576

จุดจอด อ.พรรณานิคม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:40 น. 05:19 +1d ป.1 599

จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:00 +1d ป.1 576

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:04 น. 05:19 +1d ป.1 558

จุดจอด อำเภอคำตากล้า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:10 น. 05:00 +1d ป.1 598

จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:00 +1d ป.1 553

จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 05:00 +1d ป.1 553

จุดจอดดงมะไฟ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:19 +1d ป.1 599

จุดจอดตลาดพังโคน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:52 น. 05:19 +1d ป.1 558

จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 05:19 +1d ป.1 675

จุดจอดบ้านดอนเขือง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:10 น. 05:19 +1d ป.1 558

จุดจอดบ้านท่าแร่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 05:19 +1d ป.1 675

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:11 น. 05:19 +1d ป.1 599

จุดจอดกาบเชิง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 14:08 ป.1 396

จุดจอดโคกกลาง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:28 น. 14:08 ป.1 360

จุดจอดแนงมุด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:55 น. 14:08 ป.1 396

จุดจอดปราสาท - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
22:20 น. 04:00 +1d ป.1 367

จุดจอดพนมดงรัก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:16 น. 14:08 ป.1 360

จุดจอดสังขะ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:30 น. 04:00 +1d ป.1 418

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:15 น. 19:00 ป.1 374

จุดจอดตำบลหนองสองห้อง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:00 +1d ป.1 515

จุดจอดน้ำสวย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:55 น. 05:00 +1d ป.1 515

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:00 +1d ป.1 515

จุดจอด ต.น้ำปลีก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 04:30 +1d ป.1 486

จุดจอด ต.เสนางคนิคม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:09 น. 03:50 +1d ป.1 486

จุดจอด อ.หัวตะพาน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:30 +1d ป.1 486

จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 02:30 +1d ป.1 544

จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 04:30 +1d ป.1 520

จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:30 +1d ป.1 486
19:26 น. 03:50 +1d ป.1 486

สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:30 +1d ป.1 520

จุดจอด โนนสะอาด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
22:10 น. 05:00 +1d ป.1 473

จุดจอด บ้านคำยาง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ป.1 500

จุดจอด อำเภอวังสามหมอ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:50 น. 05:00 +1d ป.1 497

จุดจอด อำเภอศรีธาตุ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:10 น. 05:00 +1d ป.1 477

จุดจอดแยกกุมภวาปี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:30 น. 05:00 +1d ป.1 473

จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:38 น. 05:19 +1d ป.1 558

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:00 +1d ป.1 473

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 17:00 ป.1 461
20:30 น. 04:00 ป.1 405

จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 02:30 +1d ป.1 544

จุดจอด อ.โขงเจียม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 04:30 +1d ป.1 589

จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 04:30 +1d ป.1 560

จุดจอดม่วงสามสิบ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 04:00 +1d ป.1 571

จุดจอดหนองขุ่น - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:00 +1d ป.1 571

จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 02:30 +1d ป.1 544

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:50 น. 04:00 +1d ป.1 544

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:30 +1d ป.1 538

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.ขลุง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 09:50 ป.1 236
09:30 น. 14:20 ป.1 236
11:30 น. 16:20 ป.1 236
15:30 น. 20:20 ป.1 236
17:30 น. 22:20 ป.1 236
23:30 น. 04:20 +1d ป.1 236

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.นายายอาม

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 08:30 ป.1 193
08:30 น. 12:00 ป.1 193
09:30 น. 13:00 ป.1 193
11:30 น. 15:00 ป.1 193
13:30 น. 17:00 ป.1 193
15:30 น. 19:00 ป.1 193
17:30 น. 21:00 ป.1 193
23:30 น. 03:00 +1d ป.1 193

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าหนองคล้า

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 08:50 ป.1 218
08:30 น. 12:20 ป.1 218
09:30 น. 13:20 ป.1 218
11:30 น. 15:20 ป.1 218
13:30 น. 17:20 ป.1 218
15:30 น. 19:20 ป.1 218
17:30 น. 21:20 ป.1 218
23:30 น. 03:20 +1d ป.1 218

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดเนินสูง

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 09:10 ป.1 218
08:30 น. 12:40 ป.1 218
09:30 น. 13:40 ป.1 218
11:30 น. 15:40 ป.1 218
13:30 น. 17:40 ป.1 218
15:30 น. 19:40 ป.1 218
17:30 น. 21:40 ป.1 218
23:30 น. 03:40 +1d ป.1 218

กรุงเทพ เอกมัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 09:30 ป.1 218
08:30 น. 13:00 ป.1 218
09:30 น. 14:00 ป.1 218
11:30 น. 16:00 ป.1 218
13:30 น. 18:00 ป.1 218
15:30 น. 20:00 ป.1 218
17:30 น. 22:00 ป.1 218
23:30 น. 04:00 +1d ป.1 218

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด ต.แสนตุ้ง

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 10:10 ป.1 279
09:30 น. 14:40 ป.1 279
11:30 น. 16:40 ป.1 279
15:30 น. 20:40 ป.1 279
17:30 น. 22:40 ป.1 279
23:30 น. 04:40 +1d ป.1 279

กรุงเทพ เอกมัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 10:30 ป.1 279
09:30 น. 15:00 ป.1 279
11:30 น. 17:00 ป.1 279
15:30 น. 21:00 ป.1 279
17:30 น. 23:00 ป.1 279
23:30 น. 05:00 +1d ป.1 279

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:00 น. 08:15 ป.1 173
07:00 น. 10:15 มินิบัส 151
08:30 น. 11:45 ป.1 173
09:30 น. 12:45 ป.1 173
11:30 น. 14:45 ป.1 173
13:30 น. 16:45 ป.1 173
15:30 น. 18:45 ป.1 173
17:30 น. 20:45 ป.1 173
23:30 น. 02:45 +1d ป.1 173

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์)

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 11:15 ป.1 155
11:00 น. 13:15 ป.1 155
14:00 น. 16:15 ป.1 155

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ)

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 11:10 ป.1 184
11:00 น. 13:10 ป.1 184
14:00 น. 16:10 ป.1 184

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย)

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 11:20 ป.1 155
11:00 น. 13:20 ป.1 155
14:00 น. 16:20 ป.1 155

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์)

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 12:30 ป.1 184
11:00 น. 14:30 ป.1 184
14:00 น. 17:30 ป.1 184

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดปากแพรก

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 11:00 ป.1 155
11:00 น. 13:00 ป.1 155
14:00 น. 16:00 ป.1 155

กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดหาดแหลมแม่พิมพ์ (ร้านกุหลาบแดง)

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 10:20 มินิบัส 165

จุดจอด อ.นายายอาม - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
02:45 น. 07:00 ป.1 218
08:45 น. 13:00 ป.1 218
10:15 น. 14:30 ป.1 218
12:15 น. 16:30 ป.1 218
14:15 น. 18:30 ป.1 218
16:15 น. 20:30 ป.1 218
18:45 น. 23:00 ป.1 218
00:45 น. 05:00 ป.1 218

จุดจอดท่าหนองคล้า - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
02:30 น. 07:00 ป.1 218
08:30 น. 13:00 ป.1 218
10:00 น. 14:30 ป.1 218
12:00 น. 16:30 ป.1 218
14:00 น. 18:30 ป.1 218
16:00 น. 20:30 ป.1 218
18:30 น. 23:00 ป.1 218
00:30 น. 05:00 ป.1 218

จุดจอดเนินสูง - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:45 น. 14:30 ป.1 218
11:45 น. 16:30 ป.1 218
13:45 น. 18:30 ป.1 218
15:45 น. 20:30 ป.1 218
18:15 น. 23:00 ป.1 218
00:15 น. 05:00 ป.1 218

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
02:00 น. 07:00 ป.1 218
08:00 น. 13:00 ป.1 218
09:20 น. 14:30 ป.1 218
11:20 น. 16:30 ป.1 218
13:20 น. 18:30 ป.1 218
15:20 น. 20:30 ป.1 218
17:50 น. 23:00 ป.1 218
23:50 น. 05:00 +1d ป.1 218

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 14:30 ป.1 279
10:00 น. 16:30 ป.1 279
12:00 น. 18:30 ป.1 279
14:00 น. 20:30 ป.1 279
16:30 น. 23:00 ป.1 279
22:30 น. 05:00 +1d ป.1 279

จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:30 น. 15:40 มินิบัส 151
03:00 น. 07:00 ป.1 173
09:00 น. 13:00 ป.1 173
10:30 น. 14:30 ป.1 173
12:30 น. 16:30 ป.1 173
14:30 น. 18:30 ป.1 173
16:30 น. 20:30 ป.1 173
19:00 น. 23:00 ป.1 173
01:00 น. 05:00 ป.1 173

จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:20 น. 12:40 ป.1 155
15:20 น. 16:40 ป.1 155
17:20 น. 18:40 ป.1 155

จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ) - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:25 น. 12:40 ป.1 184
14:25 น. 16:40 ป.1 184
16:25 น. 18:40 ป.1 184

จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 12:40 ป.1 155
14:30 น. 16:40 ป.1 155
16:30 น. 18:40 ป.1 155

จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์) - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 12:40 ป.1 184
14:00 น. 16:40 ป.1 184
16:00 น. 18:40 ป.1 184

จุดจอดปากแพรก - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:15 น. 12:40 ป.1 155
15:15 น. 16:40 ป.1 155
17:15 น. 18:40 ป.1 155

จุดจอดหาดแหลมแม่พิมพ์ (ร้านกุหลาบแดง) - กรุงเทพ เอกมัย

ค้นเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:00 น. 15:40 มินิบัส 165

จุดจอดวังน้อย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:40 น. 01:34 +1d ป.1 380
21:55 น. 03:04 +1d ป.1 380

ภาพเที่ยวรถ เชิดชัยทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดห้วยไคร้กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สายกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สามเงากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดป้อมบ้านตากกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตากกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สีคิ้วกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเดอะมอล์โคราชกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดเซฟวันกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราชกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอเซกากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตำบลบึงโขงหลงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านดงบังกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ลำปลายมาศกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกระสังกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดนางรองกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดประโคนชัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ติดหอนัมเบอร์วัน)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตรกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลกกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.บรบือกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคามกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.คำเตยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ป่าติ้วกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเลิงนกทากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธรกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หนองพอกกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเกษตรวิสัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทองกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - เกาะคากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สบปราบกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เถินกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดดอยติกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ห้วยทับทันกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดยางชุมน้อยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - บ้านเมืองน้อยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีเดินรถขุขันธ์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.พรรณานิคมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สว่างแดนดินกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอคำตากล้ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอวาริชภูมิกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดดงมะไฟกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดพังโคนกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านดอนเขืองกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านท่าแร่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนครกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศรีสัชนาลัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศีขรภูมิกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สำโรงทาบกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดกาบเชิงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแนงมุดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปราสาทกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดพนมดงรักกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดสังขะกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตำบลหนองสองห้องกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดน้ำสวยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.น้ำปลีกกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.เสนางคนิคมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หัวตะพานกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด โนนสะอาดกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด บ้านคำยางกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.หนองหานกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอวังสามหมอกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อำเภอศรีธาตุกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแยกกุมภวาปีกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองเม็กกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เขมราฐกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.โขงเจียมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดม่วงสามสิบกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองขุ่นกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดหนองผือกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผลจุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.สีคิ้ว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อำเภอเซกา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดตำบลบึงโขงหลง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านหนองหิ้ง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดนางรอง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.บรบือ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเลิงนกทา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนมจุดจอด อ.หนองพอก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเกษตรวิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเกษตรวิสัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนมจุดจอดเกษตรวิสัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธรสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ห้วยทับทัน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)บ้านเมืองน้อย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีเดินรถขุขันธ์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด บ้านโนนอุดม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.พรรณานิคม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อำเภอคำตากล้า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดดงมะไฟ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดตลาดพังโคน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านดอนเขือง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านท่าแร่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดกาบเชิง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดโคกกลาง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดแนงมุด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดปราสาท - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดพนมดงรัก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดสังขะ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดตำบลหนองสองห้อง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดน้ำสวย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด ต.น้ำปลีก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด ต.เสนางคนิคม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.หัวตะพาน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด โนนสะอาด - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด บ้านคำยาง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อำเภอวังสามหมอ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อำเภอศรีธาตุ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดแยกกุมภวาปี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.โขงเจียม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดม่วงสามสิบ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหนองขุ่น - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.ขลุงกรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.นายายอามกรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าหนองคล้ากรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดเนินสูงกรุงเทพ เอกมัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรีกรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด ต.แสนตุ้งกรุงเทพ เอกมัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราดกรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์)กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ)กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย)กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์)กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดปากแพรกกรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดหาดแหลมแม่พิมพ์ (ร้านกุหลาบแดง)จุดจอด อ.นายายอาม - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดท่าหนองคล้า - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดเนินสูง - กรุงเทพ เอกมัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี - กรุงเทพ เอกมัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ) - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์) - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดปากแพรก - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดหาดแหลมแม่พิมพ์ (ร้านกุหลาบแดง) - กรุงเทพ เอกมัยจุดจอดวังน้อย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »