เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร 095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร 043-311063
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร 081-8736881
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร 06-2986-5535
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร 085-9284506

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แอร์เมืองเลย

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด บ้านหัน

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 14:15 ม.1 พ 550
09:00 น. 15:45 ม.1 พ 550
12:00 น. 18:45 ม.1 พ 550
15:30 น. 22:15 ม.1 พ 550
18:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 02:00 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. ม.1 พ 550
20:30 น. 03:30 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 03:45 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 04:45 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 14:00 ม.1 พ 433
09:00 น. 15:30 ม.1 พ 433
12:00 น. 18:30 ม.1 พ 433
15:30 น. 22:00 ม.1 พ 433
18:30 น. 01:00 +1d ม.1 พ 433
19:30 น. 02:00 +1d ม.1 พ 433
20:00 น. 03:00 +1d ม.1 พ 433
21:00 น. 03:30 +1d ม.1 พ 433
22:00 น. 04:30 +1d ม.1 พ 433

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแก้งคร้อ

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 13:00 ม.1 พ 433
09:00 น. 14:30 ม.1 พ 433
12:00 น. 17:30 ม.1 พ 433
15:30 น. 21:00 ม.1 พ 433
18:30 น. 00:00 +1d ม.1 พ 433
19:30 น. 01:00 +1d ม.1 พ 433
20:00 น. 02:00 +1d ม.1 พ 433
20:30 น. 02:00 +1d ม.1 พ 433
21:00 น. 02:30 +1d ม.1 พ 433
22:00 น. 03:30 +1d ม.1 พ 433

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดภูเขียว

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 13:30 ม.1 พ 433
09:00 น. 15:00 ม.1 พ 433
12:00 น. 18:00 ม.1 พ 433
15:30 น. 21:30 ม.1 พ 433
18:30 น. 00:30 +1d ม.1 พ 433
19:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 433
20:00 น. 02:30 +1d ม.1 พ 433
20:30 น. 02:30 +1d ม.1 พ 433
21:00 น. 03:00 +1d ม.1 พ 433
22:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 433

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.ตาดข่า

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:20 ม.1 พ 550
09:00 น. 16:50 ม.1 พ 550
12:00 น. 19:50 ม.1 พ 550
15:30 น. 23:20 ม.1 พ 550
18:30 น. 02:10 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 03:20 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 04:25 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 05:50 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ปากชม

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 04:50 +1d ม.1 พ 634

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด โคกอีโต้น

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:00 น. 06:20 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเชียงกลม

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 04:20 +1d ม.1 พ 634

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเชียงคาน

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:00 +1d ม.1 พ 596

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดหนองหิน

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:30 ม.1 พ 550
09:00 น. 17:00 ม.1 พ 550
12:00 น. 20:00 ม.1 พ 550
15:30 น. 23:30 ม.1 พ 550
18:30 น. 02:20 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 03:30 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 04:35 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 05:00 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 06:00 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดท่าลี่

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 07:10 +1d ม.1 พ 594

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านธาตุ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 03:30 +1d ม.1 พ 634
19:30 น. 04:30 +1d ม.1 พ 596

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดผาขาว

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:00 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดผานกเค้า

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:00 ม.1 พ 550
09:00 น. 16:30 ม.1 พ 550
12:00 น. 19:30 ม.1 พ 550
15:30 น. 23:00 ม.1 พ 550
18:30 น. 02:00 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 03:00 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 04:30 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 04:30 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดพวยเด้ง

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:00 น. 05:55 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดวังสะพุง

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:45 ม.1 พ 550
09:00 น. 17:15 ม.1 พ 550
12:00 น. 20:15 ม.1 พ 550
15:30 น. 23:45 ม.1 พ 550
18:30 น. 02:40 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 03:45 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 07:05 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 06:15 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดห้วยส้ม

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:10 ม.1 พ 550
09:00 น. 16:40 ม.1 พ 550
12:00 น. 19:40 ม.1 พ 550
15:30 น. 23:10 ม.1 พ 550
18:30 น. 02:10 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 03:10 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 04:20 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 04:40 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 04:40 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 05:40 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเอราวัณ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:00 น. 06:45 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ภูกระดึง (เสงี่ยมฟาร์ม)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 04:10 +1d ม.1 พ 550

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 16:00 ม.1 พ 550
09:00 น. 17:30 ม.1 พ 550
12:00 น. 20:30 ม.1 พ 550
15:30 น. 00:00 +1d ม.1 พ 550
18:30 น. 03:00 +1d ม.1 พ 550
19:30 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 07:25 +1d ม.1 พ 550
22:00 น. 06:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอด บ้านหัน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:50 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550
21:10 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 15:00 ม.1 พ 433
09:00 น. 16:00 ม.1 พ 433
11:00 น. 18:00 ม.1 พ 433
16:00 น. 23:00 ม.1 พ 433
20:15 น. 03:25 +1d ม.1 พ 433
21:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 433
21:10 น. 03:50 +1d ม.1 พ 433
21:50 น. 04:50 +1d ม.1 พ 433
22:00 น. 05:10 +1d ม.1 พ 433
22:30 น. 05:30 +1d ม.1 พ 433

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ - จุดจอดวังน้อย

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 14:30 ม.1 พ 433
09:00 น. 15:30 ม.1 พ 433
11:00 น. 17:30 ม.1 พ 433
16:00 น. 22:30 ม.1 พ 433
22:00 น. 04:30 +1d ม.1 พ 433
22:30 น. 05:00 +1d ม.1 พ 433

จุดจอดแก้งคร้อ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:00 ม.1 พ 433
10:00 น. 16:00 ม.1 พ 433
12:00 น. 18:00 ม.1 พ 433
17:00 น. 23:00 ม.1 พ 433
21:15 น. 03:25 +1d ม.1 พ 433
22:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 433
22:10 น. 03:50 +1d ม.1 พ 433
22:50 น. 04:50 +1d ม.1 พ 433
23:00 น. 05:10 +1d ม.1 พ 433
23:30 น. 05:30 +1d ม.1 พ 433

จุดจอดภูเขียว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 15:00 ม.1 พ 433
09:30 น. 16:00 ม.1 พ 433
11:30 น. 18:00 ม.1 พ 433
16:30 น. 23:00 ม.1 พ 433
20:45 น. 03:25 +1d ม.1 พ 433
21:30 น. 04:00 +1d ม.1 พ 433
21:40 น. 03:50 +1d ม.1 พ 433
22:20 น. 04:50 +1d ม.1 พ 433
22:30 น. 05:10 +1d ม.1 พ 433
23:00 น. 05:30 +1d ม.1 พ 433

จุดจอด ต.ตาดข่า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:50 น. 15:00 ม.1 พ 550
07:50 น. 16:00 ม.1 พ 550
09:50 น. 18:00 ม.1 พ 550
14:50 น. 23:00 ม.1 พ 550
18:50 น. 03:25 +1d ม.1 พ 550
19:40 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550
19:50 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
20:50 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
21:20 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอด อ.ปากชม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:50 +1d ม.1 พ 634

จุดจอด โคกอีโต้น - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดเชียงกลม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 04:50 +1d ม.1 พ 634

จุดจอดเชียงคาน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:10 +1d ม.1 พ 596

จุดจอดตลาดหนองหิน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:40 น. 15:00 ม.1 พ 550
07:40 น. 16:00 ม.1 พ 550
09:40 น. 18:00 ม.1 พ 550
14:40 น. 23:00 ม.1 พ 550
18:40 น. 03:25 +1d ม.1 พ 550
19:45 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:25 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
20:45 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
21:10 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดท่าลี่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 594

จุดจอดบ้านธาตุ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 04:50 +1d ม.1 พ 634
19:30 น. 05:10 +1d ม.1 พ 596

จุดจอดผาขาว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:10 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 15:00 ม.1 พ 550
08:00 น. 16:00 ม.1 พ 550
10:00 น. 18:00 ม.1 พ 550
15:00 น. 23:00 ม.1 พ 550
19:15 น. 03:25 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:10 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550
20:50 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
21:00 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
21:30 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดพวยเด้ง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:40 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดวังสะพุง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:20 น. 15:00 ม.1 พ 550
07:20 น. 16:00 ม.1 พ 550
09:20 น. 18:00 ม.1 พ 550
14:20 น. 23:00 ม.1 พ 550
17:50 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550
18:20 น. 03:25 +1d ม.1 พ 550
19:20 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:10 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
20:20 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
20:50 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดห้วยส้ม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:55 น. 15:00 ม.1 พ 550
07:55 น. 16:00 ม.1 พ 550
09:55 น. 18:00 ม.1 พ 550
14:55 น. 23:00 ม.1 พ 550
18:55 น. 03:25 +1d ม.1 พ 550
19:50 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550
20:35 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
20:40 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
20:55 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
21:25 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดเอราวัณ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550

ภูกระดึง (เสงี่ยมฟาร์ม) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:05 น. 03:25 +1d ม.1 พ 55

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:00 น. 15:00 ม.1 พ 550
07:00 น. 16:00 ม.1 พ 550
09:00 น. 18:00 ม.1 พ 550
14:00 น. 23:00 ม.1 พ 550
17:30 น. 03:50 +1d ม.1 พ 550
18:00 น. 03:25 +1d ม.1 พ 550
19:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 550
19:50 น. 04:50 +1d ม.1 พ 550
20:00 น. 05:10 +1d ม.1 พ 550
20:30 น. 05:30 +1d ม.1 พ 550

จุดจอดวังน้อย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:10 น. 14:00 ม.1 พ 433
09:40 น. 15:30 ม.1 พ 433
12:40 น. 18:30 ม.1 พ 433
16:10 น. 22:00 ม.1 พ 433
19:10 น. 01:00 +1d ม.1 พ 433
20:10 น. 02:00 +1d ม.1 พ 433
20:40 น. 03:00 +1d ม.1 พ 433
21:10 น. 03:00 +1d ม.1 พ 433
21:40 น. 03:30 +1d ม.1 พ 433
22:40 น. 04:30 +1d ม.1 พ 433

ภาพเที่ยวรถ แอร์เมืองเลย ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด บ้านหันกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดแก้งคร้อกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดภูเขียวกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ต.ตาดข่ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ปากชมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด โคกอีโต้นกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเชียงกลมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเชียงคานกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดหนองหินกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดท่าลี่กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านธาตุกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดผาขาวกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดผานกเค้ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดพวยเด้งกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดวังสะพุงกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดห้วยส้มกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเอราวัณกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ภูกระดึง (เสงี่ยมฟาร์ม)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลยจุดจอด บ้านหัน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ - จุดจอดวังน้อยจุดจอดแก้งคร้อ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดภูเขียว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด ต.ตาดข่า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.ปากชม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด โคกอีโต้น - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเชียงกลม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเชียงคาน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดตลาดหนองหิน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดท่าลี่ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านธาตุ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดผาขาว - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดพวยเด้ง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดวังสะพุง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดห้วยส้ม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเอราวัณ - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)ภูกระดึง (เสงี่ยมฟาร์ม) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดวังน้อย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »