เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ไทยศรีราม

ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
โทร 098-3950682
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
โทร 063-4216967

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ไทยศรีราม

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.ฝาง

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 09:20 ม.4 พ 857

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่ริม

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 05:30 ม.4 พ 715

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 07:00 ม.4 พ 715

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด ไชยปราการ

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 08:30 ม.4 พ 715

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 10:40 ม.4 พ 857

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด บ้านแม่มาลัย

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 06:30 ม.4 พ 715

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 10:00 ม.4 พ 857

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - ไทยศรีรามห้วยลึก

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 08:00 ม.4 พ 715

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - แม่ข่า

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 08:50 ม.4 พ 857

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.วังเจ้า

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 01:30 ม.4 พ 100

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 02:15 ม.4 พ 693

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่พริก

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 02:30 ม.4 พ 693

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
01:00 น. 03:00 ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 01:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ฝาง

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 09:20 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.แม่ริม

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:30 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ไชยปราการ

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 08:30 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 10:40 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด บ้านแม่มาลัย

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 06:30 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 10:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ไทยศรีรามห้วยลึก

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 08:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - แม่ข่า

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 08:50 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.วังเจ้า

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 01:30 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดป้อมบ้านตาก

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:10 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:15 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:00 +1d ม.1 ก 857

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 22:00 ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.แม่พริก

ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 02:00 +1d ม.1 ก 857
19:00 น. 02:30 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 02:00 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เถิน

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 01:45 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 02:30 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดดอยติ

ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693

จุดจอด อ.ฝาง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 16:00 ม.4 พ 834
16:00 น. 00:30 +1d ม.4 พ 834

จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 20:00 ม.4 พ 715
16:30 น. 05:00 +1d ม.4 พ 715

จุดจอด อ.แม่ริม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 16:00 ม.4 พ 715
19:00 น. 00:30 +1d ม.4 พ 715

จุดจอด อ.แม่ริม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 20:00 ม.4 พ 715
19:30 น. 05:00 +1d ม.4 พ 715

จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:40 น. 16:00 ม.4 พ 758
18:10 น. 00:30 +1d ม.4 พ 758

จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:40 น. 20:00 ม.4 พ 758
18:40 น. 05:00 +1d ม.4 พ 758

จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 16:00 ม.4 พ 857
15:30 น. 00:30 +1d ม.4 พ 857

จุดจอดบ้านท่าตอน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 20:00 ม.4 พ 734
16:00 น. 05:00 +1d ม.4 พ 734

จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 23:45 ม.4 พ 734

จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 01:30 +1d ม.4 พ 857

จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 21:00 ม.4 พ 525

จุดจอด บ้านแม่มาลัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 16:00 ม.4 พ 715
18:30 น. 00:30 +1d ม.4 พ 715

จุดจอด บ้านแม่มาลัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 20:00 ม.4 พ 715
19:00 น. 05:00 +1d ม.4 พ 715

ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:20 น. 16:00 ม.4 พ 857
15:50 น. 00:30 +1d ม.4 พ 857

ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:20 น. 20:00 ม.4 พ 734
16:20 น. 05:00 +1d ม.4 พ 734

ไทยศรีรามห้วยลึก - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 16:00 ม.4 พ 715
17:10 น. 00:30 +1d ม.4 พ 715

ไทยศรีรามห้วยลึก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 20:00 ม.4 พ 834
17:40 น. 05:00 +1d ม.4 พ 834

แม่ข่า - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 16:00 ม.4 พ 715
16:10 น. 00:30 +1d ม.4 พ 715

แม่ข่า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 20:00 ม.4 พ 715
16:40 น. 05:00 +1d ม.4 พ 715

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 20:00 ม.4 พ 594
19:30 น. 06:00 +1d ม.4 พ 693
20:00 น. 05:00 +1d ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 16:00 ม.4 พ 594
19:00 น. 00:3 +1d ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 20:00 ม.4 พ 594
19:30 น. 05:00 +1d ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 23:45 ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 01:30 +1d ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 21:00 ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - จุดจอดดอยติ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 20:00 ม.4 พ 594

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
02:00 น. 10:40 ม.4 พ 857

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
02:00 น. 05:00 ม.4 พ 693

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
23:00 น. 10:40 +1d ม.4 พ 734

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
23:00 น. 05:00 +1d ม.4 พ 693

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - จุดจอด อ.แม่พริก

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
23:00 น. 02:30 +1d ม.4 พ 693

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
23:00 น. 03:00 +1d ม.4 พ 693

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:30 น. 10:40 ม.4 พ 596

ภาพเที่ยวรถ ไทยศรีราม ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.ฝางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่ริมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด ไชยปราการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอดบ้านท่าตอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด บ้านแม่มาลัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - ไทยศรีรามห้วยลึกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - แม่ข่าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.วังเจ้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพลสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่พริกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - จุดจอด อ.สบปราบกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.ฝางกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.แม่ริมกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด ไชยปราการกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดบ้านท่าตอนกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด บ้านแม่มาลัยกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้างกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - ไทยศรีรามห้วยลึกกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - แม่ข่ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.วังเจ้ากรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดป้อมบ้านตากกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพลกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตากกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.แม่พริกกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.สบปราบกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอด อ.เถินกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปางกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) - จุดจอดดอยติจุดจอด อ.ฝาง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรจุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอด อ.แม่ริม - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรจุดจอด อ.แม่ริม - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรจุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรจุดจอดบ้านท่าตอน - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตากจุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์จุดจอดบ้านท่าตอน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปางจุดจอด บ้านแม่มาลัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรจุดจอด บ้านแม่มาลัย - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)ไทยศรีรามห้วยลึก - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรไทยศรีรามห้วยลึก - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)แม่ข่า - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรแม่ข่า - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชรสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - จุดจอดดอยติสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก - จุดจอดบ้านท่าตอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - จุดจอดบ้านท่าตอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - จุดจอด อ.แม่พริกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ - จุดจอด อ.สบปราบสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง - จุดจอดบ้านท่าตอน

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »